k.ú.: 681628 - Pomezná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554618 - Libá NUTS5 CZ0411554618
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 991511
zahrada 3 398
travní p. 17 409678
lesní poz 54 509612
vodní pl. rybník 5 5083
vodní pl. tok přirozený 2 795
vodní pl. tok umělý 7 2914
zast. pl. 4 312
ostat.pl. jiná plocha 4 74951
ostat.pl. manipulační pl. 2 984
ostat.pl. neplodná půda 21 41592
ostat.pl. ostat.komunikace 23 39468
Celkem KN 153 2077298
Par. DKM 89 1611371
Par. KMD 64 465927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
Celkem BUD 4
LV 12
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.10.2017
KMD 1:1000 21.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 31.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.