k.ú.: 681644 - Dubina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554618 - Libá NUTS5 CZ0411554618
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 55 835325
lesní poz 84 638086
vodní pl. nádrž umělá 2 16686
vodní pl. tok přirozený 2 4303
vodní pl. tok umělý 1 4834
zast. pl. 10 2866
ostat.pl. jiná plocha 2 424
ostat.pl. neplodná půda 10 60588
ostat.pl. ostat.komunikace 10 33312
Celkem KN 176 1596424
Par. DKM 176 1596424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 10
LV 9
spoluvlastník 13

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.01.2013
S-SK GS 1:2880 1841 15.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.