k.ú.: 681709 - Šabina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538396 - Šabina NUTS5 CZ0413538396
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 1074156
zahrada 173 110194
travní p. 110 812240
lesní poz les(ne hospodář) 34 2154810
lesní poz 1 1728
vodní pl. nádrž umělá 1 2175
vodní pl. rybník 1 13119
vodní pl. tok přirozený 3 180350
vodní pl. tok umělý 11 6692
vodní pl. zamokřená pl. 2 6941
zast. pl. 190 37449
ostat.pl. jiná plocha 102 301018
ostat.pl. manipulační pl. 4 19636
ostat.pl. neplodná půda 17 25399
ostat.pl. ostat.komunikace 59 91862
ostat.pl. silnice 42 218530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8189
ostat.pl. zeleň 6 1038
Celkem KN 810 5065526
Par. DKM 810 5065526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 121
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 179
LV 225
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.06.2005
DKM-KPÚ 03.09.1999 1:1000 30.11.1999 *)
FÚO 1:2000 01.01.1972 07.06.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 28.05.2022 07:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.