k.ú.: 681741 - Hořenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1714733
zahrada 19 20969
travní p. 25 112222
lesní poz 1 266234
vodní pl. tok přirozený 19 22047
vodní pl. zamokřená pl. 3 1314
zast. pl. společný dvůr 9 2375
zast. pl. zbořeniště 2 1308
zast. pl. 24 14688
ostat.pl. jiná plocha 13 16797
ostat.pl. manipulační pl. 11 8923
ostat.pl. neplodná půda 136 421933
ostat.pl. ostat.komunikace 30 43963
ostat.pl. silnice 11 40201
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2396
Celkem KN 381 2690103
Par. DKM 306 2647559
Par. KMD 75 42544
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 24
LV 66
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2016 část k.ú. - intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2013 část k.ú. - extravilán
FÚO 1:5000 01.01.1979 11.12.2013 jen část k.ú.- extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.2016 od 1.1.1979 platná jen pro část k.ú.-intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.05.2022 21:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.