k.ú.: 681750 - Jablonec u Libčevsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 2292446
zahrada 12 9948
ovoc. sad 2 2941
travní p. 32 76476
lesní poz 4 34812
vodní pl. tok přirozený 5 19376
vodní pl. tok umělý 1 267
vodní pl. zamokřená pl. 2 2961
zast. pl. společný dvůr 1 346
zast. pl. zbořeniště 6 3084
zast. pl. 28 15213
ostat.pl. dráha 2 16179
ostat.pl. jiná plocha 18 4672
ostat.pl. manipulační pl. 8 3367
ostat.pl. neplodná půda 56 123426
ostat.pl. ostat.komunikace 32 63946
ostat.pl. silnice 5 39744
ostat.pl. zeleň 1 26
Celkem KN 286 2709230
Par. DKM 177 2655738
Par. KMD 109 53492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 26
LV 58
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.02.2020 jen část k.ú.-extravilán
KMD 1:1000 10.09.2015 jen část k.ú. - intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1979 07.02.2020 jen část k.ú.-extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 10.09.2015 od 1.1.1979 platná jen část k.ú.-intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 06:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.