k.ú.: 681768 - Lahovice u Libčevsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1626933
zahrada 13 8036
ovoc. sad 24 690673
travní p. 46 174664
vodní pl. nádrž umělá 5 1272
vodní pl. tok přirozený 8 5571
vodní pl. zamokřená pl. 3 12608
zast. pl. společný dvůr 5 4409
zast. pl. zbořeniště 2 1851
zast. pl. 22 14548
ostat.pl. jiná plocha 16 8227
ostat.pl. manipulační pl. 14 5789
ostat.pl. neplodná půda 54 103037
ostat.pl. ostat.komunikace 34 40321
ostat.pl. silnice 5 29923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1849
ostat.pl. zeleň 1 18
Celkem KN 333 2729729
PK 582 2093725
GP 14 56570
Celkem ZE 596 2150295
Par. KMD 118 100246
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 22
LV 52
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2015
FÚO 1:5000 01.01.1979 jen část k.ú.-extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 24.09.2015 od 1.1.1979 platná jen pro část k.ú.-intravilán


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 19.05.2022 13:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.