k.ú.: 681792 - Všechlapy u Libčevsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 1326269
zahrada 5 2762
travní p. 33 204488
vodní pl. nádrž umělá 1 270
vodní pl. rybník 1 432
vodní pl. tok přirozený 4 23820
vodní pl. zamokřená pl. 4 11061
zast. pl. společný dvůr 3 1072
zast. pl. zbořeniště 3 4295
zast. pl. 18 16943
ostat.pl. jiná plocha 18 24387
ostat.pl. manipulační pl. 5 9433
ostat.pl. neplodná půda 19 110619
ostat.pl. ostat.komunikace 28 46471
ostat.pl. silnice 8 61157
Celkem KN 198 1843479
Par. DKM 135 1778165
Par. KMD 63 65314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 18
LV 40
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.09.2015 jen část k.ú.- intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1979 jen část k.ú.-extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 10.09.2015 od 1.1.1979 platná jen pro část k.ú.-intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 19.05.2022 14:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.