k.ú.: 681903 - Libědice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563188 - Libědice NUTS5 CZ0422563188
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 629 9272281
chmelnice 16 55371
zahrada 137 106953
ovoc. sad 3 7787
travní p. 200 462776
lesní poz 43 134882
vodní pl. nádrž umělá 13 16292
vodní pl. tok přirozený 45 92420
vodní pl. tok umělý 19 20830
vodní pl. zamokřená pl. 14 34673
zast. pl. společný dvůr 26 8852
zast. pl. zbořeniště 9 7026
zast. pl. 233 128537
ostat.pl. dráha 2 37038
ostat.pl. jiná plocha 90 65208
ostat.pl. manipulační pl. 68 86911
ostat.pl. neplodná půda 240 245609
ostat.pl. ostat.komunikace 172 156358
ostat.pl. pohřeb. 1 3755
ostat.pl. silnice 5 68407
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16924
ostat.pl. zeleň 19 6515
Celkem KN 1990 11035405
Par. DKM 1990 11035405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 112
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 203
LV 241
spoluvlastník 350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.08.1997
THM-V 1:2000 31.12.1969 14.08.1997
S-SK GS 1:2880 1898 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 12:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.