k.ú.: 682161 - Nové Pavlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 3743
zahrada 274 145134
travní p. 76 72766
vodní pl. tok přirozený 2 7748
zast. pl. společný dvůr 3 666
zast. pl. zbořeniště 10 973
zast. pl. 460 86203
ostat.pl. jiná plocha 71 13478
ostat.pl. manipulační pl. 30 10891
ostat.pl. neplodná půda 3 4553
ostat.pl. ostat.komunikace 132 70363
ostat.pl. silnice 1 530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 21377
ostat.pl. zeleň 134 75251
Celkem KN 1213 513676
Par. DKM 1213 513676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 55
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 139
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 163
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 451
byt.z. byt 747
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 15
Celkem JED 765
LV 1153
spoluvlastník 2164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.07.1995 Od -ověř TO. Přepracování.
Ins. A 1:1000 31.12.1968 04.07.1995 1:1000, Od 1968 dle KP. Instrukce A.
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1968 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 21:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.