k.ú.: 682179 - Staré Pavlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 191108
zahrada 685 311588
travní p. 250 317252
lesní poz 27 54427
vodní pl. nádrž umělá 1 262
vodní pl. tok přirozený 8 47591
zast. pl. společný dvůr 31 3257
zast. pl. zbořeniště 16 4163
zast. pl. 1578 201364
ostat.pl. jiná plocha 409 72950
ostat.pl. manipulační pl. 217 116796
ostat.pl. neplodná půda 19 14136
ostat.pl. ost.dopravní pl. 24 2609
ostat.pl. ostat.komunikace 273 188798
ostat.pl. silnice 20 63538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 78482
ostat.pl. zeleň 186 60893
Celkem KN 4028 1729214
Par. DKM 4028 1729214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 77
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 566
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 35
bez čp/če garáž 570
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 1537
byt.z. byt 1127
byt.z. garáž 118
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 26
Celkem JED 1287
LV 2546
spoluvlastník 4840

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.1995 Od -ověř TO. Přepracování.
Ins. A 1:1000 31.12.1968 27.11.1995 1:1000, Od 1968 dle KP. Instrukce A.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1968 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 19.05.2022 01:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.