k.ú.: 682233 - Františkov u Liberce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 63625
zahrada 452 234968
travní p. 96 81804
lesní poz 2 2178
vodní pl. tok přirozený 6 5654
zast. pl. společný dvůr 19 18415
zast. pl. zbořeniště 13 6133
zast. pl. 1162 189539
ostat.pl. dráha 1 358
ostat.pl. jiná plocha 189 111022
ostat.pl. manipulační pl. 163 173093
ostat.pl. neplodná půda 8 1599
ostat.pl. ostat.komunikace 171 110189
ostat.pl. silnice 27 17430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12717
ostat.pl. zeleň 75 39546
Celkem KN 2418 1068270
Par. DKM 2418 1068270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 71
č.p. jiná st. 27
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 146
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 555
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 57
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
Celkem BUD 1076
byt.z. byt 1057
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 40
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1113
LV 1748
spoluvlastník 3581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.1995 Od -věř TO. Přepracování.
Ins. A 1:1000 31.12.1969 29.12.1995 Od 1969 dle KP. Instrukce A.
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1969 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.