k.ú.: 682241 - Janův Důl u Liberce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 310 143457
travní p. 13 7725
vodní pl. nádrž umělá 1 8
vodní pl. tok přirozený 6 4446
zast. pl. společný dvůr 5 462
zast. pl. zbořeniště 6 1734
zast. pl. 412 88022
ostat.pl. dráha 3 5961
ostat.pl. jiná plocha 74 14938
ostat.pl. manipulační pl. 36 30664
ostat.pl. neplodná půda 1 71
ostat.pl. ostat.komunikace 64 44212
ostat.pl. zeleň 25 6116
Celkem KN 956 347816
Par. DKM 956 347816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 27
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 155
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 5
Celkem BUD 390
byt.z. byt 167
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 4
Celkem JED 180
LV 547
spoluvlastník 966

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.1995 Od -ověř TO. Přepracování.
Ins. A 1:1000 31.12.1968 27.11.1995 1:1000, Od 1968 dle KP. Instrukce A.
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1968 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.