k.ú.: 682438 - Kateřinky u Liberce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 9697
zahrada 196 180920
ovoc. sad 1 2721
travní p. 286 415303
lesní poz 69 4072214
vodní pl. nádrž umělá 4 793
vodní pl. tok přirozený 6 34238
vodní pl. tok umělý 6 2015
vodní pl. 1 118
zast. pl. společný dvůr 10 3990
zast. pl. zbořeniště 19 4852
zast. pl. 299 83151
ostat.pl. jiná plocha 84 37525
ostat.pl. manipulační pl. 44 29059
ostat.pl. neplodná půda 61 31603
ostat.pl. ostat.komunikace 89 96554
ostat.pl. pohřeb. 1 1957
ostat.pl. silnice 8 41264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4434
ostat.pl. zeleň 15 8283
Celkem KN 1207 5060691
Par. DKM 1207 5060691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 1
rozestav. 7
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 285
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 17
obč.z. garáž 2
Celkem JED 24
LV 291
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2880 09.05.1996 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.01.1984 09.05.1996 Od -dle údajů KP. THM Kateřinky 1:1000 (dokončeno 1983) a 1:5000 (námitky 1984).
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1984 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.