k.ú.: 682497 - Karlinky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 20236
zahrada 293 241475
travní p. 194 457013
lesní poz 1 1354
vodní pl. nádrž umělá 1 10561
vodní pl. tok přirozený 1 2329
vodní pl. tok umělý 1 253
zast. pl. zbořeniště 2 738
zast. pl. 309 57274
ostat.pl. jiná plocha 89 99772
ostat.pl. manipulační pl. 12 33897
ostat.pl. neplodná půda 14 11132
ostat.pl. ostat.komunikace 50 46273
ostat.pl. silnice 2 15352
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4415
ostat.pl. zeleň 14 5522
Celkem KN 998 1007596
Par. DKM 998 1007596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 150
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 304
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 411
spoluvlastník 592

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1995 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.12.1983 01.09.1995 Od -ověř TO. THM Ostašov.
S-SK GS 1:2880 1824 01.12.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 19.05.2022 02:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.