k.ú.: 682501 - Bělá u Liberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576450 - Liberk NUTS5 CZ0524576450
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 124680
zahrada 24 25952
travní p. 301 2785905
lesní poz les(ne hospodář) 9 265958
lesní poz ostat.komunikace 1 2255
lesní poz 166 3199497
vodní pl. nádrž umělá 1 187
vodní pl. tok přirozený 14 36443
zast. pl. společný dvůr 1 138
zast. pl. zbořeniště 25 7972
zast. pl. 113 31797
ostat.pl. jiná plocha 102 82714
ostat.pl. manipulační pl. 3 1802
ostat.pl. neplodná půda 15 4809
ostat.pl. ostat.komunikace 85 188064
ostat.pl. pohřeb. 1 530
ostat.pl. silnice 4 38163
ostat.pl. zeleň 11 36046
Celkem KN 882 6832912
Par. DKM 757 4044999
Par. KMD 125 2787913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 35
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 111
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 185
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2011
DKM-KPÚ 08.05.2009 1:1000 19.05.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1840 19.09.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 28.05.2022 19:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.