k.ú.: 682560 - Libeř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539422 - Libeř NUTS5 CZ020A539422
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 629 2275247
zahrada 439 347849
ovoc. sad 20 36015
travní p. 135 203575
lesní poz les s budovou 21 5318
lesní poz ostat.komunikace 2 30265
lesní poz 105 4284774
vodní pl. nádrž umělá 5 4479
vodní pl. rybník 48 45710
vodní pl. tok přirozený 87 29979
vodní pl. tok umělý 4 3052
vodní pl. zamokřená pl. 12 12431
zast. pl. společný dvůr 1 31
zast. pl. 632 88434
ostat.pl. dráha 11 59466
ostat.pl. jiná plocha 130 67617
ostat.pl. manipulační pl. 21 10631
ostat.pl. neplodná půda 94 40364
ostat.pl. ostat.komunikace 261 169984
ostat.pl. pohřeb. 1 1237
ostat.pl. silnice 10 46425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 68 51588
ostat.pl. zeleň 36 14337
Celkem KN 2772 7828808
Par. KMD 2772 7828808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 214
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 19
č.e. rod.rekr 198
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 7
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 632
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 731
spoluvlastník 1173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2017
S-SK GS 1:2880 1841 05.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.