k.ú.: 682594 - Zimoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565121 - Liběšice NUTS5 CZ0423565121
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 2 22378
orná půda 270 2198139
zahrada 76 46325
travní p. 94 125025
lesní poz 38 361631
vodní pl. nádrž přírodní 2 804
vodní pl. tok přirozený 20 6165
zast. pl. zbořeniště 2 446
zast. pl. 53 25136
ostat.pl. dráha 2 23416
ostat.pl. jiná plocha 11 13464
ostat.pl. manipulační pl. 7 6744
ostat.pl. neplodná půda 13 6897
ostat.pl. ostat.komunikace 22 22893
ostat.pl. silnice 2 33293
Celkem KN 614 2892756
Par. KMD 614 2892756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 53
LV 74
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 02.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.