k.ú.: 682608 - Dubčany u Liběšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566357 - Liběšice NUTS5 CZ0424566357
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 1762983
zahrada 19 9718
travní p. 16 100514
vodní pl. nádrž umělá 5 1388
vodní pl. tok přirozený 2 25094
vodní pl. tok umělý 4 5723
vodní pl. zamokřená pl. 1 180
zast. pl. společný dvůr 7 4886
zast. pl. zbořeniště 12 6568
zast. pl. 53 28538
ostat.pl. jiná plocha 24 63728
ostat.pl. manipulační pl. 2 1019
ostat.pl. mez, stráň 8 4433
ostat.pl. neplodná půda 2 3073
ostat.pl. ostat.komunikace 16 35863
ostat.pl. pohřeb. 1 2181
ostat.pl. silnice 4 36043
ostat.pl. zeleň 7 16790
Celkem KN 256 2108722
Par. DKM 256 2108722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 49
LV 52
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.01.2005 1:1000 29.04.2005 *)
S-SK GS 1:2880 1843 28.04.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 08:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.