k.ú.: 682616 - Kluček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566357 - Liběšice NUTS5 CZ0424566357
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 1639262
chmelnice 56 351788
zahrada 53 19890
travní p. 65 324209
lesní poz les(ne hospodář) 1 2112
lesní poz 19 72570
vodní pl. nádrž umělá 2 352
vodní pl. tok přirozený 20 19852
vodní pl. zamokřená pl. 2 2589
zast. pl. společný dvůr 22 2912
zast. pl. zbořeniště 18 4612
zast. pl. 122 48125
ostat.pl. jiná plocha 26 20615
ostat.pl. manipulační pl. 11 11182
ostat.pl. neplodná půda 224 202709
ostat.pl. ostat.komunikace 52 40712
ostat.pl. silnice 14 30309
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2367
ostat.pl. zeleň 2 439
Celkem KN 891 2796606
Par. KMD 891 2796606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 118
LV 120
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2011
KM-D 1:2880 25.06.2001 04.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 24.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 16:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.