k.ú.: 682624 - Liběšice u Žatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566357 - Liběšice NUTS5 CZ0424566357
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 3622606
chmelnice 37 297335
zahrada 143 80327
ovoc. sad 1 5714
travní p. 74 235660
lesní poz 20 106594
vodní pl. nádrž umělá 1 1025
vodní pl. tok přirozený 28 20871
zast. pl. společný dvůr 8 996
zast. pl. zbořeniště 5 1141
zast. pl. 185 81873
ostat.pl. jiná plocha 102 60666
ostat.pl. manipulační pl. 14 30129
ostat.pl. mez, stráň 30 12529
ostat.pl. neplodná půda 80 200417
ostat.pl. ostat.komunikace 69 49617
ostat.pl. pohřeb. 2 11064
ostat.pl. silnice 8 54752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1770
ostat.pl. zeleň 5 168
Celkem KN 1118 4875254
Par. KMD 1118 4875254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 58
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 180
LV 178
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2011
KM-D 1:2880 28.12.2001 21.10.2011
S-SK GS 1:2880 1843 27.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.05.2022 21:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.