k.ú.: 682641 - Liběšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566021 - Blšany NUTS5 CZ0424566021
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 4598024
chmelnice 40 327130
zahrada 102 46510
travní p. 7 44123
lesní poz les(ne hospodář) 5 88096
lesní poz 12 399651
vodní pl. nádrž umělá 1 730
vodní pl. tok přirozený 4 35997
vodní pl. tok umělý 1 470
zast. pl. společný dvůr 7 1568
zast. pl. zbořeniště 25 10895
zast. pl. 145 67621
ostat.pl. jiná plocha 78 281625
ostat.pl. manipulační pl. 16 66813
ostat.pl. neplodná půda 26 63798
ostat.pl. ostat.komunikace 69 113204
ostat.pl. pohřeb. 1 2655
ostat.pl. silnice 9 42445
ostat.pl. skládka 1 1243
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4452
ostat.pl. zeleň 2 433
Celkem KN 765 6197483
Par. DKM 350 5897069
Par. KMD 415 300414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 144
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 129
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
DKM-KPÚ 06.02.2004 1:1000 14.05.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1843 23.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 17:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.