k.ú.: 682659 - Siřem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566021 - Blšany NUTS5 CZ0424566021
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 2477014
chmelnice 15 142501
zahrada 60 23696
travní p. 58 337325
lesní poz 38 880867
vodní pl. nádrž přírodní 1 990
vodní pl. tok přirozený 4 29306
vodní pl. tok umělý 8 16315
zast. pl. společný dvůr 9 2348
zast. pl. zbořeniště 5 1911
zast. pl. 110 49128
ostat.pl. jiná plocha 75 301025
ostat.pl. manipulační pl. 11 5605
ostat.pl. neplodná půda 89 161481
ostat.pl. ostat.komunikace 53 145115
ostat.pl. pohřeb. 3 2865
ostat.pl. silnice 5 26796
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 509
ostat.pl. zeleň 3 197
Celkem KN 668 4604994
Par. DKM 400 4429496
Par. KMD 268 175498
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 108
LV 93
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
DKM-KPÚ 15.05.2009 1:1000 26.06.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1843 14.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 17:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.