k.ú.: 682691 - Libice nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537438 - Libice nad Cidlinou NUTS5 CZ0208537438
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 673 3460942
zahrada 409 184673
travní p. 166 537172
lesní poz les(ne hospodář) 2 2066
lesní poz 101 3783960
vodní pl. nádrž přírodní 1 12919
vodní pl. nádrž umělá 14 42470
vodní pl. rybník 1 1677
vodní pl. tok přirozený 62 501834
vodní pl. tok umělý 10 3096
vodní pl. zamokřená pl. 21 49698
zast. pl. zbořeniště 5 830
zast. pl. 722 222199
ostat.pl. dráha 12 62170
ostat.pl. dálnice 36 78181
ostat.pl. jiná plocha 301 384404
ostat.pl. manipulační pl. 79 143810
ostat.pl. neplodná půda 42 91351
ostat.pl. ostat.komunikace 209 220792
ostat.pl. pohřeb. 6 11488
ostat.pl. silnice 21 95621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 40472
ostat.pl. zeleň 48 60644
Celkem KN 2951 9992469
Par. KMD 2951 9992469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 151
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 334
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 32
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 718
byt.z. byt 14
obč.z. byt 3
Celkem JED 17
LV 731
spoluvlastník 1118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2016
S-SK GS 1:2880 1842 25.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 17.05.2022 17:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.