k.ú.: 682730 - Lhůta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569020 - Libice nad Doubravou NUTS5 CZ0631569020
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1348562
zahrada 72 54701
ovoc. sad 6 16513
travní p. 54 390046
lesní poz 79 917416
vodní pl. nádrž umělá 1 394
vodní pl. tok přirozený 9 14361
zast. pl. 51 22984
ostat.pl. jiná plocha 21 5738
ostat.pl. manipulační pl. 13 7561
ostat.pl. neplodná půda 32 47610
ostat.pl. ostat.komunikace 38 58689
ostat.pl. silnice 5 26653
ostat.pl. zeleň 7 7416
Celkem KN 453 2918644
Par. DKM 212 1920978
Par. KMD 241 997666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 47
LV 78
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2017
DKM-KPÚ 18.06.2014 1:1000 18.06.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1838 17.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 21:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.