k.ú.: 682748 - Libice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569020 - Libice nad Doubravou NUTS5 CZ0631569020
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 2818764
zahrada 237 146014
ovoc. sad 3 12168
travní p. 202 1094045
lesní poz 49 672030
vodní pl. nádrž umělá 1 386
vodní pl. rybník 4 22084
vodní pl. tok přirozený 11 74441
vodní pl. tok umělý 4 6706
zast. pl. 328 93742
ostat.pl. jiná plocha 74 49914
ostat.pl. manipulační pl. 8 30251
ostat.pl. mez, stráň 2 255
ostat.pl. neplodná půda 12 15752
ostat.pl. ostat.komunikace 71 97835
ostat.pl. pohřeb. 1 4713
ostat.pl. silnice 24 96357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12114
ostat.pl. zeleň 91 185369
Celkem KN 1380 5432940
Par. DKM 1380 5432940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 184
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 318
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 6
Celkem JED 32
LV 396
spoluvlastník 587

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2020 domapování intravilánu - na Dkm pro celé kú
DKM-KPÚ 28.04.2010 1:1000 28.05.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838 12.10.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 14:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.