k.ú.: 682829 - Libín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544744 - Libín NUTS5 CZ0311544744
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31023 - Lišov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 514 2668860
zahrada 94 72523
travní p. 271 700014
lesní poz les s budovou 16 606
lesní poz 204 2683322
vodní pl. nádrž umělá 2 1240
vodní pl. rybník 9 1457317
vodní pl. tok přirozený 117 17086
vodní pl. tok umělý 50 11667
vodní pl. zamokřená pl. 33 56443
zast. pl. zbořeniště 3 275
zast. pl. 301 81992
ostat.pl. jiná plocha 48 31881
ostat.pl. manipulační pl. 52 25985
ostat.pl. neplodná půda 37 51914
ostat.pl. ostat.komunikace 95 76773
ostat.pl. silnice 6 43969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 757
ostat.pl. zeleň 8 4078
Celkem KN 1861 7986702
Par. DKM 1861 7986702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.used 27
č.e. rod.rekr 154
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 285
LV 349
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.09.1998
ZMVM 1:2000 15.12.1990 15.09.1998
S-SK GS 1:2880 1870 15.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 17:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.