k.ú.: 682845 - Horní Libina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 539961 - Libina NUTS5 CZ0715539961
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 7758969
zahrada 1295 915254
ovoc. sad 16 596569
travní p. 217 1408528
lesní poz 391 3748623
vodní pl. nádrž umělá 1 11325
vodní pl. tok přirozený 33 142725
vodní pl. tok umělý 13 12272
zast. pl. společný dvůr 23 7303
zast. pl. zbořeniště 36 7229
zast. pl. 1210 331888
ostat.pl. dráha 5 125278
ostat.pl. jiná plocha 216 129295
ostat.pl. manipulační pl. 38 140990
ostat.pl. neplodná půda 108 48381
ostat.pl. ostat.komunikace 448 725472
ostat.pl. pohřeb. 1 10589
ostat.pl. silnice 18 133948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 49468
ostat.pl. zeleň 323 934770
Celkem KN 4797 17238876
EN 25 73665
PK 4 615430
GP 51 98497
Celkem ZE 80 787592
Par. DKM 1376 12376485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 471
č.p. byt.dům 25
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 211
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če bydlení 22
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 177
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 3
Celkem BUD 1175
byt.z. byt 238
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 14
Celkem JED 254
LV 1221
spoluvlastník 1722

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2014 1:1000 19.12.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1869


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 17:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.