k.ú.: 682870 - Trnová u Polep - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565431 - Polepy NUTS5 CZ0423565431
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 1172880
zahrada 40 24104
ovoc. sad 7 25931
travní p. 119 215163
lesní poz 10 374851
vodní pl. nádrž přírodní 2 626
vodní pl. tok přirozený 4 2224
zast. pl. společný dvůr 1 55
zast. pl. zbořeniště 2 1164
zast. pl. 26 11490
ostat.pl. jiná plocha 3 790
ostat.pl. manipulační pl. 6 3817
ostat.pl. neplodná půda 27 13493
ostat.pl. ostat.komunikace 27 25683
ostat.pl. silnice 1 4873
Celkem KN 502 1877144
GP 2 554
Celkem ZE 2 554
Par. KMD 502 1877144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 26
LV 52
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2015
S-SK GS 1:2880 1843 21.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 12:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.