k.ú.: 682888 - Libínské Sedlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550094 - Prachatice NUTS5 CZ0315550094
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 673010
zahrada 26 8733
travní p. mez, stráň 27 19955
travní p. 242 1075300
lesní poz ostat.komunikace 2 912
lesní poz 194 3098654
vodní pl. nádrž přírodní 1 252
vodní pl. nádrž umělá 2 5801
vodní pl. rybník 1 2316
vodní pl. tok přirozený 3 9843
vodní pl. tok umělý 2 3855
vodní pl. zamokřená pl. 4 28621
zast. pl. zbořeniště 1 93
zast. pl. 85 15248
ostat.pl. jiná plocha 63 28209
ostat.pl. manipulační pl. 6 14855
ostat.pl. neplodná půda 252 223314
ostat.pl. ostat.komunikace 122 115461
ostat.pl. pohřeb. 1 819
ostat.pl. silnice 40 74750
ostat.pl. skládka 9 55134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8086
Celkem KN 1185 5463221
Par. DKM 62 181968
Par. KMD 1123 5281253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 83
LV 153
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.12.2017 1:1000 19.01.2018 *)
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 20.12.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 15:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.