k.ú.: 682951 - Libkova Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 598721 - Libkova Voda NUTS5 CZ0633598721
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 497
orná půda 835 4958895
zahrada 125 73181
travní p. 509 1157574
lesní poz 169 781793
vodní pl. rybník 11 48108
vodní pl. tok přirozený 15 3886
vodní pl. tok umělý 67 14058
vodní pl. zamokřená pl. 3 1849
zast. pl. zbořeniště 1 16
zast. pl. 153 64742
ostat.pl. jiná plocha 149 100097
ostat.pl. manipulační pl. 44 28158
ostat.pl. neplodná půda 31 28450
ostat.pl. ostat.komunikace 79 62730
ostat.pl. pohřeb. 2 4077
ostat.pl. silnice 7 67516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5371
ostat.pl. zeleň 2 7870
Celkem KN 2206 7408868
Par. DKM 8 540
Par. KMD 2198 7408328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 150
LV 222
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1829 14.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 10:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.