k.ú.: 682977 - Libkovice pod Řípem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565148 - Libkovice pod Řípem NUTS5 CZ0423565148
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 718 6898833
chmelnice 21 58497
zahrada 160 100356
ovoc. sad 31 116039
travní p. 26 43310
lesní poz 46 236810
vodní pl. nádrž přírodní 11 16715
vodní pl. tok přirozený 3 1033
zast. pl. společný dvůr 13 4285
zast. pl. zbořeniště 10 2500
zast. pl. 303 128120
ostat.pl. jiná plocha 72 41562
ostat.pl. manipulační pl. 38 46397
ostat.pl. neplodná půda 78 49955
ostat.pl. ostat.komunikace 92 117926
ostat.pl. pohřeb. 1 1960
ostat.pl. silnice 14 62148
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 24104
ostat.pl. zeleň 10 1356
Celkem KN 1650 7951906
Par. KMD 1650 7951906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 198
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 294
LV 329
spoluvlastník 461

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 14.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 23:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.