k.ú.: 682993 - Liblín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559954 - Liblín NUTS5 CZ0326559954
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 4155
orná půda 157 1851972
zahrada mez, stráň 1 1128
zahrada 95 85754
travní p. mez, stráň 15 20578
travní p. 78 350155
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz 52 2773841
vodní pl. tok přirozený 3 431529
vodní pl. tok umělý 4 6425
vodní pl. zamokřená pl. 1 26577
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 4 3301
zast. pl. 177 51798
ostat.pl. jiná plocha 91 106771
ostat.pl. manipulační pl. 2 2499
ostat.pl. neplodná půda 60 91291
ostat.pl. ostat.komunikace 74 93764
ostat.pl. pohřeb. 2 3282
ostat.pl. silnice 5 77676
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9512
ostat.pl. zeleň 4 55559
Celkem KN 833 6047597
Par. DKM 833 6047597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 173
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 2
Celkem JED 18
LV 219
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.04.2003
ZMVM 1:2000 19.12.1985 07.04.2003
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 07:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.