k.ú.: 683001 - Libňatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579475 - Libňatov NUTS5 CZ0525579475
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 1773041
zahrada 298 286086
travní p. 450 1413113
lesní poz 190 1989650
vodní pl. nádrž umělá 1 156
vodní pl. tok přirozený 2 4430
vodní pl. zamokřená pl. 2 1350
zast. pl. zbořeniště 7 970
zast. pl. 303 72634
ostat.pl. jiná plocha 46 29817
ostat.pl. manipulační pl. 3 1535
ostat.pl. neplodná půda 69 28434
ostat.pl. ostat.komunikace 240 169938
ostat.pl. silnice 3 42139
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4558
ostat.pl. zeleň 4 1365
Celkem KN 1868 5819216
Par. KMD 1868 5819216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 187
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 295
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 358
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2017
KM-D 1:2000 16.12.2002 12.09.2017
S-SK GS 1:2880 1840 16.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 15:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.