k.ú.: 683078 - Libníkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570257 - Libníkovice NUTS5 CZ0521570257
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 2542406
zahrada 120 103021
travní p. 111 213868
lesní poz 21 108130
vodní pl. nádrž přírodní 1 1296
vodní pl. nádrž umělá 2 1095
vodní pl. tok přirozený 13 14427
vodní pl. tok umělý 6 7291
zast. pl. společný dvůr 5 119
zast. pl. zbořeniště 2 431
zast. pl. 113 62679
ostat.pl. jiná plocha 19 8845
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 707
ostat.pl. manipulační pl. 17 17698
ostat.pl. neplodná půda 11 6914
ostat.pl. ostat.komunikace 70 71780
ostat.pl. silnice 12 38541
ostat.pl. zeleň 13 15079
Celkem KN 817 3214327
Par. DKM 817 3214327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 110
LV 178
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.08.2012
DKM 1:1000 15.08.2007 53% DKM 47% KPÚ
ZMVM 1:2000 01.11.1981 21.08.2012
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 13:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.