k.ú.: 683108 - Libochovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565156 - Libochovany NUTS5 CZ0423565156
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 2169370
zahrada 239 161963
ovoc. sad 1 3867
travní p. 305 649614
lesní poz 38 1306496
vodní pl. nádrž umělá 2 2194
vodní pl. tok přirozený 13 493003
vodní pl. tok umělý 1 833
zast. pl. společný dvůr 1 204
zast. pl. zbořeniště 13 2174
zast. pl. 329 74763
ostat.pl. dráha 12 161852
ostat.pl. jiná plocha 136 364150
ostat.pl. manipulační pl. 23 59101
ostat.pl. neplodná půda 75 127768
ostat.pl. ostat.komunikace 186 143476
ostat.pl. pohřeb. 1 2045
ostat.pl. silnice 20 19506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13418
ostat.pl. zeleň 9 2643
Celkem KN 1730 5758440
Par. KMD 1730 5758440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 87
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 325
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 355
spoluvlastník 462

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 24.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 21:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.