k.ú.: 683116 - Řepnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565156 - Libochovany NUTS5 CZ0423565156
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1164952
zahrada 49 26840
ovoc. sad 68 438983
travní p. 152 454243
lesní poz 22 268886
vodní pl. tok přirozený 1 21
zast. pl. zbořeniště 1 54
zast. pl. 54 35628
ostat.pl. jiná plocha 35 26619
ostat.pl. manipulační pl. 22 25408
ostat.pl. mez, stráň 31 11998
ostat.pl. neplodná půda 30 27023
ostat.pl. ostat.komunikace 39 46569
ostat.pl. silnice 6 15081
ostat.pl. zeleň 2 1325
Celkem KN 688 2543630
Par. KMD 688 2543630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 52
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 68
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1843 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.