k.ú.: 683159 - Liboměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571733 - Liboměřice NUTS5 CZ0531571733
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1976824
zahrada 52 49818
ovoc. sad 1 3320
travní p. 70 337623
lesní poz les s budovou 2 100
lesní poz 128 768030
vodní pl. nádrž umělá 4 5231
vodní pl. tok přirozený 16 5174
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. 72 39991
ostat.pl. jiná plocha 19 4074
ostat.pl. manipulační pl. 13 27397
ostat.pl. neplodná půda 23 21144
ostat.pl. ostat.komunikace 55 62242
ostat.pl. silnice 9 43154
ostat.pl. zeleň 4 211
Celkem KN 573 3344348
Par. DKM 573 3344348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 73
LV 102
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2010
DKM-KPÚ 17.05.2006 1:1000 24.05.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1839 08.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 24.05.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 02:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.