k.ú.: 683167 - Licibořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547832 - Licibořice NUTS5 CZ0531547832
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 2516805
zahrada 166 166313
ovoc. sad 6 16588
travní p. 149 933337
lesní poz les s budovou 4 179
lesní poz 180 5071362
vodní pl. nádrž umělá 5 15237
vodní pl. rybník 7 185498
vodní pl. tok přirozený 8 49142
vodní pl. tok umělý 2 1103
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 1 50
zast. pl. 165 68231
ostat.pl. jiná plocha 35 29848
ostat.pl. manipulační pl. 2 266
ostat.pl. neplodná půda 32 46615
ostat.pl. ostat.komunikace 102 75819
ostat.pl. pohřeb. 1 1180
ostat.pl. silnice 10 63337
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11710
Celkem KN 1152 9252628
Par. KMD 1152 9252628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
č.e. shromaž. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 159
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 193
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.05.2022 13:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.