k.ú.: 683221 - Libořezy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547247 - Stříbřec NUTS5 CZ0313547247
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1342601
zahrada 76 36838
travní p. 72 555227
lesní poz 25 264619
vodní pl. nádrž přírodní 2 1976
vodní pl. nádrž umělá 2 1909
vodní pl. rybník 5 68684
vodní pl. tok umělý 13 8149
vodní pl. zamokřená pl. 2 1494
zast. pl. zbořeniště 2 592
zast. pl. 89 44244
ostat.pl. jiná plocha 26 33444
ostat.pl. manipulační pl. 11 3887
ostat.pl. neplodná půda 7 11848
ostat.pl. ostat.komunikace 46 28827
ostat.pl. silnice 7 45796
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2433
Celkem KN 492 2452568
Par. KMD 492 2452568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 84
LV 117
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2011
S-SK GS 1:2880 1827 10.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 03:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.