k.ú.: 683281 - Dobšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1021131
zahrada 94 99692
ovoc. sad 6 20007
travní p. 160 497932
lesní poz 98 963393
vodní pl. nádrž přírodní 4 781
vodní pl. tok přirozený 3 4619
vodní pl. tok umělý 13 5369
zast. pl. společný dvůr 2 147
zast. pl. zbořeniště 3 430
zast. pl. 79 42280
ostat.pl. jiná plocha 42 27018
ostat.pl. manipulační pl. 1 725
ostat.pl. neplodná půda 64 49914
ostat.pl. ostat.komunikace 75 57976
ostat.pl. silnice 6 25059
ostat.pl. zeleň 2 7061
Celkem KN 759 2823534
Par. DKM 4 1077
Par. KMD 755 2822457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 42
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 76
LV 112
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.05.2016
KMD 1:1000 10.11.2009
S-SK GS 1:2880 1842 10.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 07:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.