k.ú.: 683299 - Libošovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1628465
zahrada 183 129496
travní p. 154 333671
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz 46 153202
vodní pl. nádrž přírodní 1 395
vodní pl. tok přirozený 19 3178
vodní pl. tok umělý 3 1560
zast. pl. společný dvůr 1 945
zast. pl. 191 55420
ostat.pl. dráha 4 16792
ostat.pl. jiná plocha 53 29556
ostat.pl. manipulační pl. 10 26599
ostat.pl. neplodná půda 38 25476
ostat.pl. ostat.komunikace 63 53881
ostat.pl. pohřeb. 2 4275
ostat.pl. silnice 6 36816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2075
Celkem KN 1026 2501845
Par. KMD 1026 2501845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 100
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 185
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 246
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2010
S-SK GS 1:2880 1842 29.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 07:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.