k.ú.: 683311 - Malechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 618878
zahrada 70 48682
ovoc. sad 2 6956
travní p. 111 243801
lesní poz les s budovou 3 148
lesní poz 83 611957
vodní pl. nádrž přírodní 2 1356
vodní pl. tok přirozený 5 6845
vodní pl. zamokřená pl. 2 1934
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 71 26740
ostat.pl. dráha 2 3227
ostat.pl. jiná plocha 18 4643
ostat.pl. neplodná půda 5 8015
ostat.pl. ostat.komunikace 34 24010
ostat.pl. silnice 2 11367
ostat.pl. zeleň 2 2103
Celkem KN 460 1620697
Par. DKM 1 115
Par. KMD 459 1620582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 16
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 73
LV 110
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2010
S-SK GS 1:2880 1824 30.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 07:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.