k.ú.: 683337 - Nepřívěc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 1458370
zahrada 49 47558
ovoc. sad 3 5633
travní p. 76 190455
lesní poz 16 1598858
vodní pl. nádrž přírodní 1 1154
vodní pl. tok přirozený 6 2156
vodní pl. tok umělý 4 1574
zast. pl. zbořeniště 1 430
zast. pl. 44 26688
ostat.pl. dráha 10 48849
ostat.pl. jiná plocha 22 5167
ostat.pl. neplodná půda 8 2033
ostat.pl. ostat.komunikace 25 37856
ostat.pl. pohřeb. 2 708
ostat.pl. silnice 1 1021
Celkem KN 380 3428510
Par. KMD 380 3428510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 12
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 42
LV 79
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 15:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.