k.ú.: 683370 - Libotenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565172 - Libotenice NUTS5 CZ0423565172
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 2321333
chmelnice 17 204990
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 105 56029
ovoc. sad 3 12527
travní p. 18 26626
lesní poz 131 2114680
vodní pl. tok přirozený 8 416557
vodní pl. zamokřená pl. 2 19938
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 3 1785
zast. pl. 286 99604
ostat.pl. dráha 4 79293
ostat.pl. jiná plocha 62 37454
ostat.pl. manipulační pl. 38 86781
ostat.pl. neplodná půda 26 62066
ostat.pl. ostat.komunikace 86 123716
ostat.pl. pohřeb. 3 6885
ostat.pl. silnice 4 47708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3519
ostat.pl. zeleň 2 155
Celkem KN 1072 5721684
Par. DKM 1072 5721684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 159
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 51
Celkem BUD 284
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 320
spoluvlastník 449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2009 OKO mimo PÚ - DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 17.08.2000 1:1000 30.11.2000 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 17.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 16:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.