k.ú.: 683418 - Libouchec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568058 - Libouchec NUTS5 CZ0427568058
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 974155
zahrada 805 400419
ovoc. sad 3 5572
travní p. mez, stráň 5 2647
travní p. 735 5192131
lesní poz 422 7638841
vodní pl. nádrž přírodní 2 2396
vodní pl. nádrž umělá 13 25591
vodní pl. rybník 5 7170
vodní pl. tok přirozený 131 105048
vodní pl. tok umělý 84 47634
vodní pl. zamokřená pl. 1 1278
zast. pl. společný dvůr 8 2152
zast. pl. zbořeniště 91 22468
zast. pl. 800 188001
ostat.pl. dráha 2 151973
ostat.pl. dálnice 2 105
ostat.pl. jiná plocha 581 1342238
ostat.pl. manipulační pl. 95 144654
ostat.pl. neplodná půda 355 771775
ostat.pl. ostat.komunikace 504 421883
ostat.pl. pohřeb. 4 8313
ostat.pl. silnice 16 95609
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 55017
ostat.pl. zeleň 78 25396
Celkem KN 4924 17632466
Par. DKM 4922 17609436
Par. KMD 2 23030
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 222
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 192
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 32
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 33
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 104
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 780
byt.z. byt 167
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 170
LV 892
spoluvlastník 1321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2016
FÚO 1:2000 01.03.1983 28.11.2016
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 18.05.2022 01:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.