k.ú.: 683523 - Libuň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573124 - Libuň NUTS5 CZ0522573124
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 592 2705529
zahrada 251 162610
ovoc. sad 18 74358
travní p. 425 656403
lesní poz 44 525207
vodní pl. nádrž umělá 1 218
vodní pl. rybník 23 43706
vodní pl. tok přirozený 153 25545
vodní pl. tok umělý 51 9913
zast. pl. společný dvůr 13 3493
zast. pl. zbořeniště 6 2068
zast. pl. 317 117550
ostat.pl. dráha 40 117184
ostat.pl. jiná plocha 96 61800
ostat.pl. manipulační pl. 27 24108
ostat.pl. neplodná půda 43 12332
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 297
ostat.pl. ostat.komunikace 138 82747
ostat.pl. pohřeb. 4 9436
ostat.pl. silnice 31 88867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14179
ostat.pl. zeleň 40 35419
Celkem KN 2318 4772969
Par. DKM 33 66022
Par. KMD 2285 4706947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 165
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 14
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 296
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 423
spoluvlastník 703

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.07.2015
KMD 1:1000 20.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 20.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 20:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.