k.ú.: 683621 - Děkanské Skaliny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 219243
zahrada 25 21025
travní p. 387 1343116
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz 364 1518461
vodní pl. nádrž umělá 10 28153
vodní pl. tok přirozený 14 31225
vodní pl. tok umělý 3 1565
vodní pl. zamokřená pl. 10 26847
zast. pl. 120 19017
ostat.pl. jiná plocha 7 1718
ostat.pl. manipulační pl. 38 24330
ostat.pl. neplodná půda 302 284830
ostat.pl. ostat.komunikace 41 51456
ostat.pl. silnice 5 11171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 43365
Celkem KN 1410 3625562
Par. DKM 1 2349
Par. KMD 1409 3623213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 74
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 116
LV 157
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1824 29.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 17:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.