k.ú.: 683671 - Lidečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544370 - Lidečko NUTS5 CZ0723544370
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 783 1835372
zahrada 596 371261
ovoc. sad 8 28594
travní p. mez, stráň 46 130598
travní p. 2545 5323771
lesní poz 934 8112540
vodní pl. nádrž umělá 1 5622
vodní pl. tok přirozený 69 131004
zast. pl. společný dvůr 16 3751
zast. pl. zbořeniště 13 2207
zast. pl. 882 190000
ostat.pl. dráha 25 224913
ostat.pl. jiná plocha 521 191218
ostat.pl. manipulační pl. 65 76914
ostat.pl. neplodná půda 353 310379
ostat.pl. ostat.komunikace 456 345907
ostat.pl. pohřeb. 3 11586
ostat.pl. silnice 71 60429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 6185
ostat.pl. zeleň 6 4088
Celkem KN 7403 17366339
Par. KMD 7403 17366339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 170
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 348
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če zem.stav 150
rozestav. 4
Celkem BUD 836
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 8
Celkem JED 36
LV 1196
spoluvlastník 2314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 06:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.