k.ú.: 683841 - Svitava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561479 - Cvikov NUTS5 CZ0511561479
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 570682
zahrada 24 14838
travní p. 127 1186001
lesní poz 70 1329046
vodní pl. nádrž umělá 1 4399
vodní pl. tok přirozený 10 18707
vodní pl. zamokřená pl. 2 3284
zast. pl. zbořeniště 7 4593
zast. pl. 37 16797
ostat.pl. jiná plocha 37 8152
ostat.pl. manipulační pl. 6 11905
ostat.pl. neplodná půda 66 159595
ostat.pl. ostat.komunikace 63 67772
ostat.pl. pohřeb. 1 1212
ostat.pl. silnice 3 27915
Celkem KN 480 3424898
Par. KMD 480 3424898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 37
LV 45
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.