k.ú.: 683850 - Líně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559164 - Líně NUTS5 CZ0325559164
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 899 3044040
zahrada 649 312086
ovoc. sad 4 17314
travní p. 519 824425
lesní poz ostat.komunikace 5 2007
lesní poz 224 3681671
vodní pl. nádrž umělá 8 15738
vodní pl. rybník 43 36894
vodní pl. tok přirozený 45 73136
vodní pl. tok umělý 18 6463
vodní pl. zamokřená pl. 9 37927
zast. pl. společný dvůr 1 317
zast. pl. zbořeniště 7 5918
zast. pl. 1248 287060
ostat.pl. dálnice 41 214906
ostat.pl. jiná plocha 321 378802
ostat.pl. manipulační pl. 172 862186
ostat.pl. neplodná půda 12 1454
ostat.pl. ostat.komunikace 313 258430
ostat.pl. pohřeb. 2 6413
ostat.pl. silnice 43 89046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 74641
ostat.pl. zeleň 2 1366
Celkem KN 4599 10232240
Par. DKM 4599 10232240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 42
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 661
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 281
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 4
Celkem BUD 1196
byt.z. byt 303
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 329
LV 1430
spoluvlastník 2234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2017
THM-V 1:2000 01.01.1969 23.11.2017
S-SK GS 1838 31.12.1968 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 18.05.2022 22:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.